Czy warto zdecydować się na odpływ liniowy w łazience?