Rośliny pijące dużo wody – drzewa i kwiaty, które lubią dużo wody