Ewidencja źródeł ciepła – co to jest?

Ewidencja źródeł ciepła to obowiązek ciążący na właścicielach i zarządcach wszystkich budynków. Jeśli osoby odpowiedzialne za zgłoszenie tej informacji do odpowiedniego urzędu gminy uchylą się od obowiązku, to grozi im wysoka kara grzywny na podstawie kodeksu wykroczeń. Celem ewidencji źródeł ciepła ma być kontrola, która przełoży się na poprawę jakości powietrza. Dzięki temu, że powstało CEEB Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, rząd może skutecznie walczyć z ubóstwem energetycznym. W praktyce oznacza to przygotowanie dofinansowania dla likwidacji szkodliwych kopciuchów. 

Centralna ewidencja źródeł ciepła

CEEB Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków pozwala na zgłaszanie źródeł ciepła w konkretnej gminie. Dzięki temu rząd może decydować o uruchomieniu inwestycji i dofinansowania dla miejscowości, gdzie niezbędna jest modernizacja energetyczna. Oprócz tego pozwala to uniknąć wyłudzeń. Obecnie dzięki temu, że istnieje deklaracja o źródle ciepła, taka sytuacja nie będzie już miała prawa bytu. Jednak zapis prawny zaznacza, że obowiązek nałożony na właściciela budynku musi zostać spełniony do 22 czerwca 2022 roku. Co to oznacza? Większość osób nie zdecydowała się jeszcze na jawną deklarację, a tym samym założone cele zostają oddalane w terminie. Eliminacja kopciuchów może trwać dłużej niż zakładają to pomysłodawcy rozporządzenia. Rejestr źródeł ciepła w budynkach wiąże się z odpowiedzialnością prawną, a składanie niezgodnych z prawdą deklaracji skutkuje sankcjami. Całość opiera się o kodeks wykroczeń, dlatego osoby, które zdecydują się na fałszowanie informacji – otrzymają wysokie kary finansowe. 

Ewidencja źródeł ciepła

Zobacz też: Jak schłodzić mieszkanie?

Jakie są źródła ciepła? 

Źródłem ciepła może być instalacja, która dostarcza, lub wytwarza odpowiednią ilość energii. Podstawowy podział dzieli je na konwencjonalne, niekonwencjonalne i jądrowe. W pierwszym przypadku stosuje się paliwa kopalne, czyli węgiel kamienny, brunatny, ropę naftową i gaz ziemny. Co ważne, to fakt, że są to źródła nieodnawialne, czyli nie możemy ich użyć ponownie. Alternatywą są nowe źródła ciepła, które wykorzystują energię z wody, promieni słonecznych, wiatru, a także poprzez akumulację ciepła w gruncie. Jeżeli chodzi o energetykę jądrową, to opiera się ona między innymi o uran. Proces polega na rozszczepieniu jądra tego pierwiastka w przygotowanym do tego reaktorze. Metoda ta jest jednocześnie wydajna i niebezpieczna, a to ze względu na promieniotwórcze odpady, czy możliwość awarii w elektrowni. 

Źródła ciepła w domu są zależne od zapotrzebowania na energię, jednak zwykle stosuje się metody konwencjonalne. Mimo to popularność zyskują kolektory słoneczne, które mogą w pewnym stopniu zastąpić kotły węglowe. Kolejnym rozwiązaniem są pompy ciepła, które pobierają energię z pobliskiego otoczenia. Ewidencja kotłów ma prowadzić do eliminacji wszystkich szkodliwych dla środowiska źródeł ciepła. W związku z tym coraz większą uwagę przykuwa się do energetyki alternatywnej. 

Sprawdź: Koszt wymiany dachu

Rejestracja źródeł ciepła

Najnowsze rozporządzenie z dnia 21 lipca 2021 wprowadza obowiązek zgłoszenia źródła ciepła dla wszystkich właścicieli budynków i domów. Cały proces ma potrwać do 22 czerwca 2022 roku, a niezłożenie deklaracji w terminie wiąże się z karą grzywny. Wszelkie sankcje będą podejmowane na podstawie kodeksu wykroczeń. Ewidencja źródeł ciepła ma prowadzić do pełnej dokumentacji o pozyskiwanej energii w poszczególnych gminach. Wyłącznie na tej podstawie można stworzyć plan na modernizację polskiej energetyki w kierunku bardziej ekologicznej. Bezpośrednio związany jest z tym tekst ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, która mówi między innymi o dofinansowaniu dla inwestorów w nowoczesną energię. Ewidencja źródeł ogrzewania to kolejny krok w drodze do czystego powietrza i obniżenia szkodliwej emisji dwutlenku węgla. 

Ewidencja źródeł ciepła

Sprawdź: Minimalne wymiary działki budowlanej

Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw – wzór

Ewidencja źródeł ciepła nakłada obowiązek zgłoszenia deklaracji o źródłach ciepła do 22 czerwca 2022 roku. Jednak warto już teraz dopełnić wszelkich formalności, co może wiązać się z szybką realizacją planu o inwestycji w ekologiczną energetykę. Co musi zawierać dokument? Przede wszystkim imię i nazwisko właściciela, lub zarządcy nieruchomości. Poza tym niezbędny jest dokładny adres budynku, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i co najważniejsze ilość, a także rodzaj źródła ciepła, lub spalania paliw. Ewidencji źródeł ciepła podlegają wszyscy właściciele i zarządcy nieruchomości, dlatego proces badania źródeł energii został rozłożony w stosownym czasie. Jednocześnie należy pamiętać, że brak złożonej deklaracji wiąże się z karą finansową, która wynika z Art. 27 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Ewidencja źródeł ciepła może okazać się sensownym rozwiązaniem dla lokalnych problemów ze smogiem, a w szerszej perspektywie będzie miała wpływ na rozwój energetyczny państwa. Oprócz tego umożliwia rzetelne przygotowanie programu dofinansowań na podstawie konkretnych informacji. Pamiętajmy, że gospodarstwa domowe odpowiadają za prawie połowę emisji dwutlenku węgla, dlatego eliminacja kopciuchów to kluczowy element w walce z kryzysem klimatycznym. 

Sprawdź także:

Pompa ciepła: zawsze optymalna temperatura wody w basenie

Właściciele basenów doskonale wiedzą, jak ważna jest odpowiednia temperatura wody w ich kąpieliskach. Dlatego coraz więcej osób zaczyna...

Jakie dywany wybrać do przedpokoju? Poradnik dla poszukujących stylowych i funkcjonalnych rozwiązań

Przedpokój to pierwsze pomieszczenie po wejściu do domu lub mieszkania. Tu witasz gości i zdejmujesz obuwie po powrocie...

O czym należy pamiętać przy wyborze drzwi zlicowanych ze ścianą?

Drzwi ukryte, czyli inaczej mówiąc drzwi z ukrytą ościeżnicą, od dawna są wykorzystywane w polskich domach, często wybierane...

Sokowirówka pod lupą. Jak wybrać model idealny?

Pyszny, świeży sok to marzenie wielu z nas. W szczególności wiosną i latem, kiedy to gorące powietrze zwiększa...