Jak zameldować kogoś w mieszkaniu własnościowym. Czy meldunek jest obowiązkowy 2023?

Zameldowanie osoby w mieszkaniu własnościowym jest możliwe, jeśli właściciel mieszkania złoży stosowne oświadczenie do Urzędu Miasta. Osoba, która chce zameldować się w mieszkaniu, musi mieć ważny dowód osobisty oraz zaświadczenie właściciela mieszkania. Jeśli osoba zameldowana jest osobą małoletnią, to jej rodzice muszą złożyć oświadczenie o zgody na meldunek.

Co ważne, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. o meldunku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1291), obowiązek meldunkowy wprowadzony zostanie dopiero w 2023 roku. Oznacza to, że do tego momentu meldowanie się w mieszkaniu własnościowym nie jest obowiązkowe. Jednakże, jest to korzystne dla osób, które chcą skorzystać z dóbr i usług publicznych, takich jak:

 • dostęp do służby zdrowia;
 • dostęp do zasiłków;
 • możliwość zamieszkania w danym miejscu przez dłuższy okres czasu.

Zameldowanie a zamieszkanie. Czy osoba zameldowana ma prawo do mieszkania?

Zameldowanie na pobyt stały to jedno, a zamieszkanie to drugie. Osoba zameldowana ma prawo do przebywania na danym terenie, jednak nie jest to jedno i to samo co zamieszkanie. Zameldowanie ma na celu przede wszystkim określenie adresu zamieszkania osoby, która zgłosiła się do urzędu, aby uzyskać prawo do tego terenu. Natomiast zamieszkanie oznacza, że osoba faktycznie mieszka w miejscu zameldowania, a jej przebywanie jest stałe.

Osoba zameldowana ma prawo do mieszkania, jednak wyłącznie na terenie, na którym ma zameldowanie. Przepisy nie nakładają żadnego obowiązku posiadania miejsca zamieszkania, jeśli jest ono zameldowane. Oznacza to, że osoba zameldowana może przebywać w wynajętym mieszkaniu, o ile istnieje zgoda właściciela. Osoba zameldowana może również przebywać w domu rodzinnym, jeśli ma zgodę właściciela.

W skrócie, osoba zameldowana ma prawo do przebywania na danym terenie, ale nie ma obowiązku posiadania miejsca zamieszkania. Może ona przebywać w wynajmowanym lokalu, jeśli istnieje zgoda właściciela, lub w domu rodzinnym, jeśli ma jego zgodę.

Jakie prawa ma osoba zameldowana na stałe 2023?

Osoba zameldowana w Polsce na stałe ma szereg praw, które określają Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu obywatelstwa polskiego oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. o ewidencji ludności. Przede wszystkim osoba zameldowana na stałe w Polsce może otrzymać polskie obywatelstwo, jeśli spełni określone warunki. Ponadto osoby zameldowane na stałe mają prawo do korzystania z usług publicznych, w tym szkolnictwa, opieki zdrowotnej, transportu publicznego itp. Mają również prawo do głosowania i do ubiegania się o stanowiska publiczne. Dodatkowo na terenie Polski posiadają one prawo do uczestniczenia w kulturze, nauce i życiu społecznym.

Jakie jeszcze prawa posiada osoba zameldowana na stałe w Polsce w 2023? Obejmują one:

 1. Prawo do ubiegania się o zasiłki lub inne świadczenia społeczne;
 2. Prawo do posiadania działalności gospodarczej na terenie Polski;
 3. Prawo do posiadania własnego domu lub mieszkania;
 4. Prawo do korzystania z bezpłatnego dostępu do systemu opieki zdrowotnej;
 5. Prawo do korzystania z bezpłatnego dostępu do szkolnictwa;
 6. Prawo do otrzymywania wynagrodzenia za pracę wykonywaną na terenie Polski;
 7. Prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń socjalnych.

Osoba zameldowana na stałe w Polsce posiada szereg praw, które pomogą jej w pełnym korzystaniu z życia w Polsce. Warto pamiętać, że prawa te są zależne od aktualnych przepisów prawnych i mogą być zmieniane w przyszłości.

Czym grozi niewpuszczenie do mieszkania osoby zameldowanej? Czy można wyrzucić z domu osobę zameldowaną

Osoba zameldowana na stałe ma prawo do posiadania lokalu mieszkalnego. Niewpuszczenie takiej osoby do mieszkania może skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilno-prawną. W sytuacji gdy właściciel nie wpuszcza osoby zameldowanej do lokalu, może ona dochodzić swoich praw do lokalu poprzez postępowanie sądowe i składanie stosownego pozwu. Ponadto, w przypadku gdy właściciel mieszkania chce wyrzucić z domu osobę zameldowaną, to jest to niedozwolone. Możliwe jest to jedynie po uzyskaniu orzeczenia sądowego, co może zająć dużo czasu i wymagać wnikliwej analizy prawnej.

Warto wiedzieć, że osoba zameldowana na stałe ma prawo do:

 • posiadania lokalu mieszkalnego,
 • wniesienia opłat za lokal,
 • korzystania z usług mieszkaniowych,
 • odmowy wykorzystania swojego lokalu w celach innych niż mieszkalne.

Czy osoba wymeldowana ma prawo do mieszkania?

Niestety, nie ma takiego prawa. Osoba wymeldowana nie ma prawa do mieszkania, chyba że posiada ważny tytuł prawny do lokalu, taki jak własność lub użyczenie. W takim przypadku odpowiedni organ administracji publicznej może udzielić zezwolenia na zamieszkanie w danym lokalu. Ponadto, jeśli osoba ma zamiar zamieszkać w lokalu wynajętym od właściciela, to musi podpisać umowę najmu. Innymi słowy, osoba wymeldowana nie może swobodnie wprowadzać się do czyjegoś mieszkania. Wyjątek stanowi sytuacja, w której osoba ma zgodę właściciela lokalu na zamieszkanie w jego mieszkaniu.

Podsumowując, osoba wymeldowana nie ma prawa do mieszkania w żadnym lokalu, nawet jeśli jest to lokal, w którym kiedyś mieszkała. Aby mieszkać, musi mieć ważny tytuł prawny lub musi mieć zgodę właściciela lokalu na zamieszkanie w nim.

Kto może zameldować osobę w domu? Czy właściciel mieszkania musi być w nim zameldowany

Kto może zameldować osobę w domu?

Zgodnie z prawem każdy, kto jest właścicielem mieszkania lub lokalu albo otrzymał w nim prawo użytkowania wieczystego, może zameldować w nim innych ludzi. Osoba odpowiedzialna za zameldowanie powinna mieć ukończone 18 lat i mieć miejsce zamieszkania na terenie Polski. Zameldowanie można dokonać na podstawie wniosku właściciela lokalu lub użytkownika wieczystego, który jest zwolniony z opłaty skarbowej.

Czy właściciel mieszkania musi być w nim zameldowany?

Nie, właściciel mieszkania nie musi być w nim zameldowany. Osoba zameldowana na stałe może być zameldowana tylko na jednym adresie. Jeśli ktoś posiada dwa mieszkania i ma w nich zameldowane dwie osoby, właściciel nie musi być zameldowany w żadnym z nich. Osoby te mogą być zameldowane na jednym lub obu adresach.

Dziedziczenie mieszkania z osoba zameldowana

Niezależnie od tego, czy osoba zameldowana na stałe jest właścicielem mieszkania, czy też nie, jeśli zachodzi potrzeba dziedziczenia prawa do niego, to zgodnie z prawem nieruchomości, osoba zameldowana na stałe ma pełne prawo do tego, aby dziedziczyć daną nieruchomość. Dziedziczenie może odbyć się w dwojaki sposób – albo jako dziedziczenie testamentowe, albo jako dziedziczenie ustawowe. W pierwszym przypadku, jeśli właściciel mieszkania zostawił testament, w którym wskazuje osobę zameldowaną na stałe jako swojego spadkobiercę, to osoba ta ma prawo do dziedziczenia. Natomiast w drugim przypadku, jeśli właściciel mieszkania nie zostawił testamentu, to według prawa spadkobiercami będą krewni właściciela w linii prostej, a więc członkowie rodziny, w tym również osoby zameldowane na stałe.

Meldunek tymczasowy konsekwencje

Osoba zameldowana tymczasowo ma nieco inne prawa niż ta zameldowana na stałe. Przede wszystkim nie wpisuje się do rejestru wyborców, co oznacza, że nie ma prawa głosu w wyborach. Ne ma również możliwości uzyskania prawa stałego pobytu, a także nie może otworzyć własnej działalności gospodarczej. Co więcej, osoby, które przebywają w Polsce na meldunku tymczasowym, nie mają prawa do korzystania z systemu opieki zdrowotnej, takiego jak:

 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • darmowe leki;
 • dofinansowanie do leczenia;
 • bezpłatne wizyty u lekarza specjalisty.

Meldunek tymczasowy wiąże się również z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat, takich jak podatek od nieruchomości czy opłata środowiskowa. Prawa te dotyczą również osób przebywających na pobyt czasowy, które nie mają żadnych praw do uczestnictwa w życiu publicznym.

Do czego potrzebny jest meldunek?

Meldunek jest dokumentem, który każda osoba zameldowana na stałe musi posiadać. Oznacza on, że osoba zarejestrowała się w danym mieście i zamieszkała w konkretnym miejscu. Meldunek jest podstawą do ubiegania się o takie świadczenia jak ubezpieczenie zdrowotne, emerytura czy prawo do głosowania. Dla młodych, niezależnych osób meldunek jest również warunkiem koniecznym do uzyskania numeru PESEL. Meldunek jest także potrzebny do założenia konta bankowego, ubiegania się o zasiłek socjalny lub do otwarcia firmy.

Meldunek jest również ważnym dokumentem, który umożliwia osobie zameldowanej na stałe legalne pobyt w kraju. Wszyscy cudzoziemcy mający zamiar pozostać w Polsce na dłużej niż 3 miesiące, muszą złożyć w wyznaczonym urzędzie meldunkowym wniosek o meldunek. Bez meldunku nie można legalnie pracować, ubiegać się o kredyt czy wziąć udział w programach wymiany studenckiej.

Czy można mieć dwa meldunki?

Według polskiego prawa, osoba może mieć tylko jeden meldunek na stałe. Oznacza to, że osoba zameldowana na stałe w jednym miejscu nie może być zameldowana w innym miejscu. W praktyce oznacza to, że jeśli zmienisz adres zamieszkania i zdecydujesz się na zameldowanie w nowym miejscu, musisz zgłosić to do odpowiedniego urzędu i usunąć meldunek ze starego miejsca. W przeciwnym wypadku może to skutkować nałożeniem na Ciebie sankcji administracyjnych.

Oczywiście istnieją wyjątki, które pozwalają na posiadanie dwóch meldunków na stałe. Dotyczy to przede wszystkim osób, które wyjeżdżają za granicę, np. na studia lub w celach zarobkowych. Mogą one wówczas zameldować się w dwóch różnych miejscach: w Polsce i za granicą.

Ponadto, osoby posiadające aktualną wizę w Polsce, mogą również posiadać dwa meldunki na stałe. Wynika to z faktu, że zarówno zameldowanie na stałe, jak i wizy są niezależnymi od siebie dokumentami, umożliwiającymi pobyt w państwie.

Tomasz Gorczykowskihttps://wykonczony.pl
Pasjonat drobnych prac remontowych i dużej architektury. Z wykształcenia urbanista. Czytam, oglądam, sprawdzam na sobie. Wszelkie porady dotyczące domu i ogrodu. Piszę także dla prasy drukowanej.

Sprawdź także:

Lampy LED wewnętrzne – jakie są ich rodzaje?

Dzięki oświetleniu LED można starannie zaplanować, jak zostanie oświetlone każde pomieszczenie w naszym domu, gdzie zostanie skierowany strumień,...

Prezent na parapetówkę do nowego mieszkania – co wybrać, a czego unikać?

Nawet kiedy parapetówka nie oznacza wielkiej imprezy, a raczej spotkanie w małym gronie, wciąż nie wypada przychodzić z...

Jakie panele podłogowe wybrać do salonu?

Podczas wykończenia mieszkania lub w trakcie remontu dochodzimy zwykle do momentu, w którym należy wybrać sposób wykończenia podłogi....

Jaka ukośnica do drewna?

Z racji swojej specyficznej budowy ukośnice do drewna są wręcz niezbędnym wyposażeniem, jeżeli chcesz, aby twój warsztat zawierał...