Eksmisja matki z dzieckiem 2023. Na jakich zasadach i kogo właściciel może wykwaterować lokatorów?

Konieczność dokonania eksmisji matki z dzieckiem jest trudnym i często dramatycznym zdarzeniem, które ma poważne konsekwencje dla obu stron. Jednak gdy lokator nie opłaca czynszu i innych opłat, właściciel mieszkania nie ma wyboru i musi skierować sprawę na oficjalną drogę sądową. Wykwaterowanie rodziny z małoletnimi dziećmi jest jednak procesem zdecydowanie trudniejszym i może ciągnąć się przez dłuższy czas, dlatego posiadacze mieszkań nie są zbyt chętni do podpisywania umów z rodzicami. Jak wygląda eksmisja matki z dzieckiem 2023? Czy można eksmitować rodzinę z dziećmi? Sprawdzamy aktualne przepisy.

Eksmisja matki z dzieckiem 2023

Eksmisja mieszkania to procedura, do której może dojść w różnych sytuacjach, takich jak brak praw do korzystania z nieruchomości przez osobę, która mimo to zajmuje lub zamieszkuje lokal. Jedną z sytuacji, w której może dojść do bezprawnego zajęcia nieruchomości, jest zakończenie umowy najmu. Gdy umowa wygasa lub zostaje wypowiedziana, lokator powinien opuścić mieszkanie. Jednak niektórzy decydują się pozostać w nieruchomości, nieposiadając już praw do jej korzystania.

Do wszczęcia procedury eksmisyjnej może dojść również w sytuacji, gdy najemca zalega z opłacaniem czynszu. W takim przypadku właściciel może wypowiedzieć umowę najmu, jeśli:

  • lokator nie płaci czynszu przez trzy miesiące,
  • lokator otrzymał pismo, w którym został poinformowany o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczono mu dodatkowy miesiąc na spłatę zaległości.

Umowę najmu można wypowiedzieć również wtedy, gdy lokator łamie zasady najmu i zachowuje się niewłaściwie, np. awanturuje się, uprzykrza życie sąsiadom, nie reaguje na prośby.

Po wypowiedzeniu umowy najmu właściciel lokalu musi przesłać najemcy oficjalne wezwanie do opróżnienia i opuszczenia lokalu. Wezwanie to powinno być sporządzone w formie pisemnej i zawierać jasne żądanie opuszczenia nieruchomości w określonym terminie. Właściciel powinien udokumentować wysłanie wezwania, na przykład poprzez list polecony lub doręczenie za potwierdzeniem odbioru. W przypadku, gdy najemca pozostaje obojętny lub odmawia opuszczenia lokalu pomimo otrzymania wezwania, właściciel ma prawo wystąpić do sądu z powództwem o opróżnienie i opuszczenie lokalu. Proces sądowy pozwala na rozstrzygnięcie sporu między właścicielem a najemcą. Każda ze stron ma możliwość przedstawienia swojego stanowiska, przedstawienia dowodów w postaci dokumentów lub zeznań świadków.

W przypadku orzeczenia na korzyść właściciela i uprawomocnienia się wyroku, następuje eksmisja. Właściciel może wystąpić do komornika, który przeprowadzi przymusowe usunięcie najemcy z lokalu.

Niektóre osoby trudniej jednak eksmitować. Jeśli nie mogą wyprowadzić się do innego lokalu, sąd orzeka o przyznaniu prawa do lokalu socjalnego. Chodzi m.in. o:

  • kobiety w ciąży,
  • osób nieletnich, poniżej 18. roku życia,
  • osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie,
  • osoby obłożnie chore,
  • ubodzy emeryci i renciści,
  • osoby bezrobotne.

Jeśli osoba, która jest poddana eksmisji, należy do jednej z wymienionych grup, sąd przyznaje jej mieszkanie socjalne. Eksmisja zostaje zawieszona do czasu przydzielenia takiego lokalu osobie dotkniętej eksmisją.

Zobacz: Umowa najmu mieszkania – co powinna zawierać?

Najem okazjonalny a eksmisja rodziny z dzieckiem

Eksmisja rodziny z dzieckiem z wynajmowanego mieszkania, jeśli podpisana została umowa o najmie okazjonalnym, jest nieco prostsza. Taki rodzaj najmu umożliwia szybkie eksmitowanie lokatora, nawet z dzieckiem. W umowie najmu powinien być bowiem wskazany inny lokal, do którego najemca może się wyprowadzić w przypadku eksmisji.

Sprawdź: Jak przepisać dom? Załatw formalności bez stresu! To możliwe!

Eksmisja a nieletnie dzieci

W przypadku tradycyjnej umowy najmu eksmitowanie z lokalu rodziców z nieletnimi dziećmi jest bardzo trudne. Eksmisja może zostać wstrzymana przez sąd, jeśli nie będzie do dyspozycji lokalu socjalnego.

Zobacz: W tych godzinach lepiej nie używaj pralki i piekarnika! Twój portfel Ci za to podziękuje

Eksmisja rodziny z dziećmi 2023 – najczęstsze pytania czytelników

Czy można wyrzucić z domu matkę z dzieckiem?

Nie można przeprowadzić eksmisji matki z dzieckiem, zostaje ona wstrzymana do czasu, gdy gmina wskaże lokal socjalny.

Czy można eksmitować matkę z dzieckiem?

Można, o ile zostanie wskazany przez sąd lokal socjalny od gminy.

Czy można wyrzucić matkę z dzieckiem z wynajmowanego mieszkania?

Możliwe jest szczęście procedury eksmisyjnej, ale sąd nakaże przyznanie rodzinie lokalu socjalnego od gminy.

Sprawdź także:

Co to jest inteligentny dom i ile kosztuje?

Inteligentne domy z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Nie może to dziwić, ponieważ takie rozwiązanie...

Jak wybrać odpowiedni model drabiny do własnych potrzeb?

Drabina jest rzeczą bardzo przydatną, nawet w domu, chociażby do wieszania firan czy mycia wysokich okien. Jest to...

Ile prądu zużywa płyta indukcyjna?

Płyta indukcyjna to innowacyjny i coraz bardziej popularny sprzęt AGD, który służy do gotowania. Urządzenie to działa dzięki...

Działka leśna – co można zbudować na działce leśnej?

Kupno działki leśnej jest często bardzo atrakcyjną opcją. Sprzedawcy są w stanie zaoferować znacznie większy obszar, niż w...