Eksmisja matki z dzieckiem 2023. Na jakich zasadach i kogo właściciel może wykwaterować lokatorów?

Konieczność dokonania eksmisji matki z dzieckiem jest trudnym i często dramatycznym zdarzeniem, które ma poważne konsekwencje dla obu stron. Jednak gdy lokator nie opłaca czynszu i innych opłat, właściciel mieszkania nie ma wyboru i musi skierować sprawę na oficjalną drogę sądową. Wykwaterowanie rodziny z małoletnimi dziećmi jest jednak procesem zdecydowanie trudniejszym i może ciągnąć się przez dłuższy czas, dlatego posiadacze mieszkań nie są zbyt chętni do podpisywania umów z rodzicami. Jak wygląda eksmisja matki z dzieckiem 2023? Czy można eksmitować rodzinę z dziećmi? Sprawdzamy aktualne przepisy.

Eksmisja matki z dzieckiem 2023

Eksmisja mieszkania to procedura, do której może dojść w różnych sytuacjach, takich jak brak praw do korzystania z nieruchomości przez osobę, która mimo to zajmuje lub zamieszkuje lokal. Jedną z sytuacji, w której może dojść do bezprawnego zajęcia nieruchomości, jest zakończenie umowy najmu. Gdy umowa wygasa lub zostaje wypowiedziana, lokator powinien opuścić mieszkanie. Jednak niektórzy decydują się pozostać w nieruchomości, nieposiadając już praw do jej korzystania.

Do wszczęcia procedury eksmisyjnej może dojść również w sytuacji, gdy najemca zalega z opłacaniem czynszu. W takim przypadku właściciel może wypowiedzieć umowę najmu, jeśli:

  • lokator nie płaci czynszu przez trzy miesiące,
  • lokator otrzymał pismo, w którym został poinformowany o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczono mu dodatkowy miesiąc na spłatę zaległości.

Umowę najmu można wypowiedzieć również wtedy, gdy lokator łamie zasady najmu i zachowuje się niewłaściwie, np. awanturuje się, uprzykrza życie sąsiadom, nie reaguje na prośby.

Po wypowiedzeniu umowy najmu właściciel lokalu musi przesłać najemcy oficjalne wezwanie do opróżnienia i opuszczenia lokalu. Wezwanie to powinno być sporządzone w formie pisemnej i zawierać jasne żądanie opuszczenia nieruchomości w określonym terminie. Właściciel powinien udokumentować wysłanie wezwania, na przykład poprzez list polecony lub doręczenie za potwierdzeniem odbioru. W przypadku, gdy najemca pozostaje obojętny lub odmawia opuszczenia lokalu pomimo otrzymania wezwania, właściciel ma prawo wystąpić do sądu z powództwem o opróżnienie i opuszczenie lokalu. Proces sądowy pozwala na rozstrzygnięcie sporu między właścicielem a najemcą. Każda ze stron ma możliwość przedstawienia swojego stanowiska, przedstawienia dowodów w postaci dokumentów lub zeznań świadków.

W przypadku orzeczenia na korzyść właściciela i uprawomocnienia się wyroku, następuje eksmisja. Właściciel może wystąpić do komornika, który przeprowadzi przymusowe usunięcie najemcy z lokalu.

Niektóre osoby trudniej jednak eksmitować. Jeśli nie mogą wyprowadzić się do innego lokalu, sąd orzeka o przyznaniu prawa do lokalu socjalnego. Chodzi m.in. o:

  • kobiety w ciąży,
  • osób nieletnich, poniżej 18. roku życia,
  • osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie,
  • osoby obłożnie chore,
  • ubodzy emeryci i renciści,
  • osoby bezrobotne.

Jeśli osoba, która jest poddana eksmisji, należy do jednej z wymienionych grup, sąd przyznaje jej mieszkanie socjalne. Eksmisja zostaje zawieszona do czasu przydzielenia takiego lokalu osobie dotkniętej eksmisją.

Zobacz: Umowa najmu mieszkania – co powinna zawierać?

Najem okazjonalny a eksmisja rodziny z dzieckiem

Eksmisja rodziny z dzieckiem z wynajmowanego mieszkania, jeśli podpisana została umowa o najmie okazjonalnym, jest nieco prostsza. Taki rodzaj najmu umożliwia szybkie eksmitowanie lokatora, nawet z dzieckiem. W umowie najmu powinien być bowiem wskazany inny lokal, do którego najemca może się wyprowadzić w przypadku eksmisji.

Sprawdź: Jak przepisać dom? Załatw formalności bez stresu! To możliwe!

Eksmisja a nieletnie dzieci

W przypadku tradycyjnej umowy najmu eksmitowanie z lokalu rodziców z nieletnimi dziećmi jest bardzo trudne. Eksmisja może zostać wstrzymana przez sąd, jeśli nie będzie do dyspozycji lokalu socjalnego.

Zobacz: W tych godzinach lepiej nie używaj pralki i piekarnika! Twój portfel Ci za to podziękuje

Eksmisja rodziny z dziećmi 2023 – najczęstsze pytania czytelników

Czy można wyrzucić z domu matkę z dzieckiem?

Nie można przeprowadzić eksmisji matki z dzieckiem, zostaje ona wstrzymana do czasu, gdy gmina wskaże lokal socjalny.

Czy można eksmitować matkę z dzieckiem?

Można, o ile zostanie wskazany przez sąd lokal socjalny od gminy.

Czy można wyrzucić matkę z dzieckiem z wynajmowanego mieszkania?

Możliwe jest szczęście procedury eksmisyjnej, ale sąd nakaże przyznanie rodzinie lokalu socjalnego od gminy.

Sprawdź także:

Kiedy warto wybrać pompy ciepła powietrzne? Rozwiązanie, które nie zawodzi

Pompy ciepła powietrzne to wygodne i funkcjonalne rozwiązania, które sprawdzą się w wielu polskich domach. Pozwalają na skuteczne...

Rolety rzymskie czy zasłony, czyli co wybrać na okno.

Są takie rozwiązania, które zapewniają wysoki stopień zaciemnienia, a jednocześnie estetykę okna. Należą do nich rolety rzymskie, ale...

Ile kosztuje kuchnia na wymiar? Ceny kuchni na wymiar 2022

Jaka jest cena kuchni na wymiar? To pytanie zadaje sobie wielu inwestorów, ponieważ stawki mogą się różnić, dlatego...

Soda – bezlitosna broń na chwasty w kostce brukowej. Zaskakujące zastosowanie tego popularnego składnika

Soda na chwasty w kostce brukowej to skuteczne i ekologiczne rozwiązanie, które pozwala utrzymać nasze podwórko w idealnym...