Lokalizacja śmietnika – przepisy. Jaka powinna być odległość pojemników i kontenerów od budynków?

Lokalizacja śmietnika to jeden z kluczowych aspektów związanych z gospodarką odpadami. Odpowiedni wybór miejsca, w którym będzie składowany i przetwarzany odpad, ma istotny wpływ na ochronę środowiska, zdrowie publiczne oraz efektywność procesu gospodarki odpadami. W Polsce istnieją liczne przepisy regulujące lokalizację śmietników, które mają na celu zapewnienie odpowiednich standardów i minimalizowanie negatywnych skutków dla ludzi i środowiska. Lokalizacja śmietnika – przepisy: Ile powinna wynosić: odległość śmietnika od drogi, odległość śmietnika od domu jednorodzinnego czy odległość śmietnika od budynku? Gdzie powinno się znajdować pomieszczenie na odpady w budynku?

Lokalizacja śmietnika – przepisy

Przepisy dotyczące lokalizacji śmietnika są określone w ustawach i rozporządzeniach dotyczących gospodarki odpadami w Polsce. Wymagania te regulują różne aspekty związane z wyborem miejsca, w którym będzie usytuowany śmietnik. Wszystkie dokładne informacje można odnaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, powinna wynosić co najmniej:

  • 10 m – od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
  • 3 m – od granicy działki budowlanej;
  • 10 m – od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych.

Zobacz: Mała wspólnota mieszkaniowa – przepisy. Czy trzeba do niej należeć? Prawo uległo zmianie

Budowa śmietnika – wspólnota mieszkaniowa

Segregacja odpadów stała się obowiązkiem, który spoczywa na każdym z nas. Zgodnie z nowelizowaną ustawą o odpadach, śmieci powinny być segregowane do pięciu pojemników. W zabudowie wielorodzinnej, odpowiedzialność za segregację odpadów ponosi właściciel nieruchomości, czyli spółdzielnia bądź wspólnota mieszkaniowa. Ważnym elementem efektywnej segregacji odpadów jest również ustalenie stawek związanych z wywozem odpadów, które są określane przez radę gminy.

Na terenach zamieszkania zbiorowego, takich jak spółdzielnie mieszkaniowe, istnieje konieczność zapewnienia odpowiednich miejsc do przechowywania i segregowania odpadów stałych. W tym celu, budowa wiaty śmietnikowej jest jednym z rozwiązań, które może przyczynić się do efektywnego zarządzania odpadami, poprawy warunków sanitarnych oraz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców.

Sprawdź: Czy muszę należeć do wspólnoty mieszkaniowej? Aktualny poradnik dla właścicieli lokali

Miejsce gromadzenia odpadów – warunki techniczne

Zgodnie z przepisami prawa, na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych. Mogą to być:

  • zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi;
  • wyodrębnione pomieszczenia w budynku, mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady, lecz nie wyżej niż 0,15 m;
  • utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi;
  • utwardzone place z nadziemnymi otworami wrzutowymi i podziemnymi lub częściowo podziemnymi kontenerami.

Sprawdź: Te domowe sposoby na odkamienianie czajnika są naprawdę skuteczne!

Śmietnik w budynku wielorodzinnym

Miejsce na kosze na śmieci w budynku wielorodzinnym powinno być dostępne dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z zasadami optymalnego zarządzania odpadami, miejsce do gromadzenia odpadów powinno być łatwo dostępne, wygodne i odpowiednio usytuowane, aby ułatwić mieszkańcom korzystanie z niego i minimalizować uciążliwości związane z gromadzeniem odpadów. Odległość między najdalszym wejściem do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej a miejscem do gromadzenia odpadów stałych nie może przekraczać 80 metrów.

Zobacz: Czy można mieć karmnik na balkonie? Dokarmianie zwierząt może być problematyczne

Lokalizacja śmietnika – przepisy: najczęstsze pytania

Gdzie powinny stać pojemniki na śmieci?

10 m – od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
3 m – od granicy działki budowlanej;
10 m – od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych.

Jaka jest maksymalna odległość śmietnika od bloku?

80 m.

Zabudowa śmietników – jak zrobić?

zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi;
wyodrębnione pomieszczenia w budynku, mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady, lecz nie wyżej niż 0,15 m;
utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi;
utwardzone place z nadziemnymi otworami wrzutowymi i podziemnymi lub częściowo podziemnymi kontenerami.

Jaka odległość śmietnika od granicy działki 2023?

3 m.

Sprawdź także:

Piekarnik gazowy – temperatury [Mastercook, Amica, Beko]

Jeżeli uwielbiasz gotować, to z pewnością potrzebujesz dobrego piekarnika, dzięki któremu upichcisz przepyszne dania. Piekarnik gazowy temperatury miewa...

Piękna prymulka w twoim ogrodzie – oto, co musisz wiedzieć, by kwitła jak szalona

Prymulka, inaczej pierwiosnek, to popularna roślina ozdobna uprawiana w ogrodach i na balkonach. Jest to wieloletnia bylina, która...

Funkcjonalne rozwiązania w kuchni. Wygodne przechowywanie w nowoczesnych kuchniach

Kuchnia powinna być ładna, to wiadomo. Ale każdy, kto gotuje czy piecze pyszności, a więc regularnie korzysta z...

Ile kosztuje odrolnienie działki klasy 5? Jak przekształcić działkę rolną na budowlaną i czy to się opłaca?

Proces odrolnienia ziemi w Polsce jest dość skomplikowany, wymagający przestrzegania kilku procedur prawnych. Mimo to wiele osób decyduje...