Mała wspólnota mieszkaniowa – przepisy. Czy trzeba do niej należeć? Prawo uległo zmianie

W dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi zamieszkuje w niewielkich wspólnotach mieszkaniowych, które wymagają odpowiedniego zarządzania i administrowania. W Polsce istnieją przepisy regulujące kwestie związane z zarządzaniem małymi wspólnotami mieszkaniowymi, takie jak Ustawa o własności lokali. Wciąż jednak wiele osób niechętnie podchodzi do współpracy w ramach wspólnoty. Warto jednak znać swoje prawa i obowiązki wynikające z ustawy. Czy wspólnota mieszkaniowa jest obowiązkowa? Czy możliwe jest odłączenie się od wspólnoty mieszkaniowej? Mała wspólnota mieszkaniowa przepisy – co warto wiedzieć?

Mała wspólnota mieszkaniowa – przepisy

Ustawa o własności lokali jest jednym z najważniejszych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie małych wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Określa ona obowiązki i prawa właścicieli lokali oraz zasady zarządzania i administrowania wspólnotami mieszkaniowymi.

Zgodnie z ustawą, wspólnota mieszkaniowa to zbiór właścicieli nieruchomości, których lokale wchodzą w skład danej nieruchomości. Jest to ważna instytucja w zarządzaniu nieruchomościami, a jej rola nie może być lekceważona.

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi może być skomplikowane, szczególnie w przypadku małych wspólnot. Od 1 stycznia 2020 roku, zgodnie z nowymi przepisami, małe wspólnoty mieszkaniowe mogą tworzyć nie więcej niż 3 lokale. W praktyce oznacza to, że takie małe wspólnoty mogą być niekiedy trudniejsze do zarządzania, zwłaszcza że nie ma ustalonej formy organizacyjnej. Brak jest zarządu, uchwał oraz procedur ich podejmowania i zaskarżania. Zwoływanie zebrania, nawet rocznego, nie jest obowiązkowe. W takiej wspólnocie może jednak działać zarządca, o ile zostanie podpisana umowa przez wszystkich właścicieli mieszkań w budynku. Wszystkie ważne wybory dotyczące spraw wspólnoty są podejmowane na drodze porozumienia wszystkich właścicieli (musi być to zgoda jednogłośna). W przypadku, gdy nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli małej wspólnoty mieszkaniowej w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządzania nieruchomością, można wystąpić o wyznaczenie zarządcy przymusowego.

Przeważnie małe wspólnoty mieszkaniowe działają na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Istnieje jednak możliwość stosowania przepisów ustawy o własności lokali, pod warunkiem że właściciele lokali tak zdecydują.

Zobacz: Typy aglomeracji. Czym się różnią i jakie są ich podstawowe cechy? Te rodzaje można spotkać w Polsce!

Blok bez wspólnoty mieszkaniowej

Nie istnieje nieruchomość z kilkoma wyodrębnionymi lokalami, w której nie byłoby wspólnoty mieszkaniowej. Zgodnie z prawem bowiem nie jest ona zakładana czy powoływana, ale powstaje z mocy prawa. Problemem może być jednak powołanie zarządu i skuteczne działanie wspólnoty. Pamiętajmy, że odpowiada ona m.in. za takie aspekty jak ubezpieczenie budynku czy podpisanie umowy o wywóz śmieci.

Sprawdź: Ile metrów pod ziemią jest moje? Jak głęboko w grunt sięga prawo własności?

Kara za brak wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnoty mieszkaniowej się nie zakłada, ale powstaje ona automatycznie w momencie nabycia nieruchomości przez właścicieli. Trzeba jednak dopełnić pewnych formalności, aby wspólnota funkcjonowała, np. podjąć pierwsze ważne decyzje, dogadać się do co sposobu zarządzania itp.

Zobacz: Lawenda po zimie jest sucha. Kiedy lawenda odbija po zimie?

Kiedy można odłączyć się od wspólnoty mieszkaniowej?

Nie ma możliwości odłączenia się od wspólnoty mieszkaniowej. Każdy właściciel lokalu jest automatycznie członkiem wspólnoty. Jedyną drogą jest po prostu utrata prawa do własności lokalu, czyli np. sprzedaż.

Sprawdź: Umowa najmu mieszkania – co powinna zawierać?

Czy wspólnota mieszkaniowa może działać bez zarządu?

Brak zarządu we wspólnocie mieszkaniowej jest możliwy, ale tylko w przypadku małej wspólnoty (do maksymalnie 3 lokali). Może jednak działać zarządca, jeśli wszyscy właściciele wyrażą zgodę.

Zobacz: Wymiana okien za darmo wymaga tylko jednego wniosku. Sprawdź, czy ciebie także dotyczy dofinansowanie!

Mała wspólnota mieszkaniowa przepisy – najczęstsze pytania

Czy można wypisać się ze wspólnoty mieszkaniowej?

Nie, członkostwo we wspólnocie mieszkaniowej kończy się tylko w przypadku utraty własności lokalu, np. sprzedaży.

Mała wspólnota mieszkaniowa – brak zgody?

Jeśli członkowie małej wspólnoty mieszkaniowej nie mogą dojść do porozumienia, mogą wystąpić do sądu o prawo do wyznaczenia zarządcy przymusowego.

Czy muszę należeć do wspólnoty mieszkaniowej?

Tak, członkostwo we wspólnocie mieszkaniowej jest automatyczne, z chwilą nabycia prawa do lokalu.

Czy ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej jest obowiązkowe?

Jest to często konieczne i zalecane, ale nie obowiązkowe.

Sprawdź także:

Funkcjonalne rozwiązania w kuchni. Wygodne przechowywanie w nowoczesnych kuchniach

Kuchnia powinna być ładna, to wiadomo. Ale każdy, kto gotuje czy piecze pyszności, a więc regularnie korzysta z...

Piasek do piaskownicy – Ile piasku do piaskownicy?

Jednym z najważniejszych, a zarazem najbardziej popularnych elementów na każdym placu zabaw jest oczywiście piaskownicy. Wielu rodziców, a...

Wybór okien na poddasze – kluczowe kwestie

Wybór okien na poddasze to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim funkcjonalności i komfortu mieszkalnego. Poddasze jest...

Oprawiamy ulubione dzieła – praktyczne wskazówki aranżacyjne

Stylowe plakaty to elementy aranżacyjne, które bezpośrednio wyrażają nasze upodobania i poświadczają o wysublimowanym guście. Najczęściej po jakościowe...