Czy wyburzenie ścianki działowej wymaga zgłoszenia? Dopełnij wszystkich formalności przy remoncie, aby uniknąć kłopotów z prawem

Wyburzenie ścianki działowej w mieszkaniu może być atrakcyjnym sposobem na powiększenie przestrzeni, jednak nie zawsze jest to takie proste, jakby się mogło wydawać. Zmiana układu mieszkania wiąże się bowiem ze sporą ingerencją i gruntownym remontem. Jest to więc kwestia nie tylko techniczna, ale również prawna. W zależności od zakresu prac, konieczne może być wystąpienia o pozwolenie. Czy za postawienie ścianki działowej bez pozwolenia grozi kara? Czy wyburzenie ścianki działowej wymaga zgłoszenia? Jaka grozi kara za wyburzenie ściany nośnej? Jakie przeróbki w mieszkaniu własnościowym należy zgłosić?

Wyburzenie ściany w bloku pozwolenie – kiedy jest wymagane?

Jeśli planujemy w naszym mieszkaniu gruntowny remont, który zakłada również zmianę jego układu, należy dokładnie sprawdzić wszystkie kwestie prawne i upewnić się, że dopełniliśmy formalności. W ten sposób unikniemy ewentualnych problemów i nieprzyjemności. To, czy będzie konieczne zgłoszenie remontu do urzędu miasta/gminy czy wystąpienie o pozwolenie na przebudowę, zależy przede wszystkim od zakresu planowanych prac.

Prawo budowlane wyróżnia bowiem dwie sytuacje. Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 przez remont należy rozumieć „wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego (niebędące bieżącą konserwacją)”. Natomiast art. 3 pkt 7a tej samej ustawy definiuje pojęcie przebudowy jako „wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego”. Dokładne zaplanowanie zakresu prac będzie zatem kluczowe dla ustalenia, czy mamy do czynienia z remontem (którego nie trzeba zgłaszać i nie wymaga pozwolenia) czy z przebudową (która już takiego pozwolenia wymaga).

Z aktualnych orzeczeń wynika, że – wspomniana w ustawie – zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynków następuje w momencie, gdy dokonujemy prac związanych ze ścianami nośnymi. Zdaniem specjalistów z zakresu prawa budowlanego wyburzenie ściany działowej nie powinno być kwalifikowane jako przebudowa, ponieważ nie ingeruje w konstrukcję budynku, dlatego nie wymaga oficjalnego zgłoszenia. Co jednak bardzo ważne, dotyczy to tylko osób posiadających prawo własności mieszkania.

Zobacz: Uciążliwe szczekanie psa w bloku. Gdzie zgłosić się z tym problemem? Poradnik dla mieszkańców

Czy wyburzenie ścianki działowej wymaga zgłoszenia?

W prawie budowlanym próżno szukać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak załatwiać kwestię burzenia czy budowy ścianek działowych. Wskazówek można szukać jednak w orzecznictwie NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych. Wyroki w tej sprawie potwierdzają powyższą interpretację przepisów.

„Roboty budowlane w ścianach działowych, które nie ingerują w konstrukcję obiektu nie można zakwalifikować jako przebudowy. Przy czym podkreślenia wymaga, że identyczne prace należy traktować odmiennie w zależności jakiej ściany dotyczą. Oczywistym jest, że roboty odnoszące się do ściany nośnej stanowią ingerencje w konstrukcję budynku i stanowią przebudowę. Natomiast jako przebudowy w ocenie Sądu nie można zakwalifikować wybicie otworu drzwiowego w ścianie działowej […]”. – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2013 r., II OSK 627/2012.

Większość prawników, specjalizujących się w tym temacie, podkreśla, że sama zamian usytuowania ścianek działowych w mieszkaniu nie będzie traktowana jak przebudowa, a więc zazwyczaj nie wymaga zgłaszania ani występowania o pozwolenie. Potwierdza to wyrok NSA z 12 stycznia 2007 r., który wprost określa, że takie prace jako bieżący remont, a nie przebudowę.

Jeśli zatem planujemy w ramach remontu zmianę w obrębie ścian działowych, bez ingerencji w ściany nośne, nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu ani do władz miasta ani do administracji budynku.

Warto mieć świadomość, że nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków. Wówczas zgłoszenia wymagają wszystkie podejmowane prace budowlane.

Sprawdź: Oczyszczacze powietrza, nawilżacze i osuszacze – jak zadbać o właściwą jakość powietrza we wnętrzu?

Jest kara za wyburzenie ściany działowej?

Orzecznictwo w tej sprawie dowodzi, że w obrębie swojego mieszkania można bez problemu dokonywać drobnych zmian związanych ze ściankami działowymi (np. przesunięcie, usunięcie, wybicie otworu na drzwi) bez pozwolenia. Absolutnie zakazane jest natomiast wyburzenie ściany nośnej bez pozwolenia – takie prace mogą mocno osłabić konstrukcję budynku i narazić mieszkańców.

Zobacz: Agregat prądotwórczy – lepiej kupić czy wypożyczyć?

Czy postawienie ścianki działowej wymaga zgłoszenia?

W myśl przepisów prawa postawienie dodatkowej ścianki działowej nie jest traktowane jako przebudowa, ponieważ nie ingeruje w konstrukcję budynku i nie powoduje zmiany parametrów użytkowych lub technicznych danego obiektu. W związku z tym nie ma konieczności zgłaszania tego typu prac.

Sprawdź: Rusztowania do remontu domu: kiedy majsterkować, a kiedy zatrudnić fachowca

Czytelnicy pytają o wyburzenie ściany działowej w bloku

Wyburzenie ściany działowej pozwolenie – jest konieczne?

Orzecznictwo sądów administracyjnych w tej sprawie dosyć jednoznacznie wskazuje, że w mieszkaniu własnościowym możemy dowolnie ingerować w usytuowanie ścian działowych, nie wolno natomiast ingerować w ułożenie ścian nośnych – tutaj konieczne jest zgłoszenie i uzyskanie pozwolenia.

Postawienie ścianki działowej z karton gipsu zgłoszenie – kiedy jest wymagane?

Budowa ścianki działowej w mieszkaniu własnościowym nie wymaga specjalnego zgłoszenia.

Czy można wyburzyć ściankę działową w bloku?

Wyburzenie ścianki działowej bez zgłoszenia jest możliwe, jeśli mamy prawo własności lokalu. Zgłoszenia wymagają prace remontowe związane ze ścianami nośnymi.

Konieczna jest zgoda spółdzielni na wyburzenie ścianki działowej?

Wyburzenie ściany działowej we wspólnocie bez pozwolenia również jest możliwe, o ile prace nie dotyczą części wspólnej (czyli właśnie wyburzanie ścianki działowej), a remontującemu przysługuje prawo własności mieszkania. W takim przypadku nie ma obowiązku uzyskiwania zgody, ale warto – w imię dobrych relacji sąsiedzkich – poinformować wspólnotę o planowanym remoncie, który może być nieco uciążliwy dla wszystkich.

Sprawdź także:

Na co działa poparzenie pokrzywą i czy jest zdrowe?

Pokrzywa zwyczajna to dziko rosnąca roślina na terenie Europy, Ameryki Północnej, Afryki Północnej i Azji. W Polsce traktowana...

Stół konferencyjny – na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Stół konferencyjny to podstawowy element wyposażenia nie tylko każdej sali konferencyjnej, ale w wielu przypadkach również biura. Na...

„Oddam dom za dożywotnią opiekę”, czyli umowa dożywocia i obowiązki nabywcy

W internecie z roku na rok pojawia się coraz więcej ogłoszeń pod tytułem „oddam dom w zamian za...

Skąd się biorą muchy w okapie oraz kominie? Jak się ich pozbyć?

Muchy to prawdziwa zmora w każdym domu. W Polsce w okresie wiosenno-letnim stają się bardzo uciążliwe, szczególnie że...